Om

Vi som skriver och arbetar här på webben är 3 st årskurs 5 tillsammans med våra lärare Marie Norrbin, Eva-Lotta Hedberg, Weine Annebrant och Karin Landberg som undervisar i svenska och bildlärare Maria Franzen på Högåsskolan som ligger i Knivsta några mil söder om Uppsala.

 

Projektet Fantasiresan har sin utgångspunkt i  Silens book, en gener böcker med färgstarka bilder utan text. Syftet med projektet är att sammanföra Silens book med läsning, illustrationer, muntligt berättande, skrivna berättelser, bildanalys, digital bildframställning, medier, betarbetar texter, estetiska uttrycksformer,  med datalogiskt tänkande/programmering.

 

Arbetsområdet innebär att elevernas arbete utgår från en samma Silens book. Eleverna skapar tillsammans muntliga berättelser till delar och hela boken som de delger varandra för att träna muntlig framställning och för att inspirera varandra. Därefter arbetar eleverna i par för att skriva berättelser till den utvalda boken.

I bildundervisningen arbetar eleverna med bildanalyser av illustrationerna i boken. Eleverna får sen skapa bilder till sin egen berättelse som importeras till programmeringsverktyget Scratch. Målningarna blir bakgrunden till animerade berättelser.

Eleverna skapar en presentatör det vill säga en animerad figur som ska berätta deras skrivna berättelse för andra elever, föräldrar eller för de som vill ta del av vårt skolarbete. Eleverna skapar med hjälp av programmeringskod rörelse i presentationen. Vi tänker att eleverna skriver stödord till animationen och att de sen talar in berättelsen så att ljud och text förstärker berättandet och de bilder de skapat.

Här på sajten kommer vi presentera hela vår arbetsprocess och elevernas arbeten i projektet.

 

Kopplingen till Läroplanen.

Läroplanen i svenska står det att:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Då alla ämnen i skolan ska samverka för att uppnå de övergripande mål och riktilinjer som finns i Lgr11 i kapitel 1 och 2 så arbetar vi tillsammans med att utveckla bland annat förmågor som samarbete, lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt och så vidare.

Syfte och mottagare till bloggen.

Syftet med bloggen Fantasiresan är att eleverna får en arena där den kan publicera sin inlärningsprocess och får möjlighet att arbeta mot verkliga mottagare så som föräldrar, kompisar och andra som vill ta del av vårt arbete. Vi kan tack vare bloggen också ta del av varandras arbeten i de olika klasserna samt i de olika ämnena. Bloggen är vår gemensamma samlingspunkt för hela projektet Fantasiresan.

Uppshovsrätt

Genom att publicera och att klassrummet flyttat ut på webben har diskussioner om upphovsrätt och källa blivit en del av vår vardag. Vi som skriver på Fantasiresan (elever och lärare) har upphovsrätt till allt material. När vi använder bilder och källor till text som inte är våra egna uppges alltid varifrån vi lånat bild eller källa till texter.  Vi arbetar under licensen Creative commons. När vi lånar bilder av andra söker vi bilder som är licensierade under Creative commons.

Med bloggen lär vi oss:

1.hur man hanterar datorer, iPad och programvaror

2. vad internet ärkällkritik och upphovsrätt

3. netikett

4. synliggöra vårt arbete och arbetsprocesser

5. att arbeta mot verkliga mottagare

6. reflektera över vårt arbete

7. samarbeta med andra

8. vara stolta över vårt arbete i skolan

Vår motivering till varför vi ska vinna Webbstjärnans skoltävling.

Vi tycker att vi borde vinna Webbstjärnan för att vi genom bloggen visar att vi kan använda IT för att förmedla den glädje och magi som finns  i elevernas lärande och lärandeprocess. Vi visar också vår arbetsprocess och färdigt arbete i projekt Fantasiresan.

Väl mött

Årskurs 5 på Högåsskolan, Weine, Eva-Lotta, Marie, Karin och Maria
maria.franzen@edu.knivsta.se